CleverBuild aktivitetsside og økonomiens totaler

I CleverBuild finder du en aktivitetsside, hvor du har adgang til Byggeregnskabets totaler, samt en stream der viser seneste aktiviteter på byggesagen.

 

Optimér relationen til bygherre med øget transperans

CleverBuild giver dig mulighed for at invitere Bygherre ind i systemet, så han har adgang til opdateret byggeregnskab samt detaljer over aftalesedler og fakturaoplæg. Han kan således selv holde sig opdateret på byggesagsøkonomien.

Hold bygherren opdateret med PDF og Excel rapporter

Du har adgang til en sektion hvor du med et klik på en knap kan generere en PDF eller Excel fil, med det opdaterede byggeregnskab eller en tabel over aftalesedler, som derefter kan sendes i en mail til Bygherren.

 

Automatisér og strømline arbejdet med aftalesedler

Aftalesedlerne kommer automatisk ind i systemet og du har mulighed for at behandle dem, indvolvere tilsyn, stille spørgsmål til entreprenør eller godkende dem direkte fra systemet. Du får nemt et overblik over aftalesedler med forskellig status eller relateret til forskellige byggekonti eller entreprenører.

 

Undgå besværet med at holde overblikket via email

På den enkelte aftaleseddel har vi samlet informationerne om tillægsarbejdet og eventulle dialoger med entreprenør og tilsyn i et kommentarspor. Dermed kæmper du ikke med at genfinde detaljer i emails spredt ud i din mail-indboks.

Undgå manuelt tastearbejde i Excel ved at modtage aftalesedler gennem et webformular

Entreprenørerne opretter aftalesedler direkte i systemet via en webformular. Det betyder at du ikke modtager aftalesedler i emails og derefter manuelt skal kopiere centrale oplysninger ind i diverse excel-ark. Webformularen er med til at gøre oprettelsen nem for entreprenøren og samtidig sikrer den at de indtaster de ønskede oplysninger, så du nemmere kan tage stilling til om aftalesedlen kan godkendes.

Nyd godt af øget gennemsigtighed mellem aftalesedler og fakturaoplæg

Under menuen Fakturaoplæg, kan du få et samlet overblik over oprettede fakturaoplæg – modtaget fra entreprenørerne via en webformular. Du kan også vælge at bruge filtre til at fokusere på en delmængde af fakturaoplægne. Det kan være oplæg fra en specifik entreprenør eller oplæg, som endnu ikke er håndteret eller lignende.

Hjælp entreprenørerne med overblikket

Entreprenør oversigten giver dig overblik over hvilke entrepriser de forskellige entreprenører har og derudover er det også et værktøj til dig, hvor du med et klik på en knap kan generere PDF og Excel oversigter over Aftalesedler og Fakturaoplæg til entreprenøren. Dette er nyttigt for at hjælpe entreprenøren til et opdateret overblik, samt hvis I beslutter Jer for at gennemgå en række aftalesedler på et byggemøde.

Entreprenørerne kan få overblikket når de har behov for det

Hver Entreprenør har en statusside, hvorfra de kan se godkendte aftalesedler og kontrakter. Det giver dem et live overblik over hvor meget budget der er godkendt og hvor meget der er faktureret til dato. Der er således aldrig tvivl om hvilke aftalesedler der er godkendt af byggelederen/bygherre.
CleverBuild Status Page